BijdeHand Pedagogisch en Autisme BegeleidingsCentrum is een kleinschalige organisatie in Deurne welke zeer flexibel is in professionele begeleiding in allerlei vormen. BijdeHand Zorg is gespecialiseerd in het bieden van professionele begeleiding aan personen met autisme en (rand-)normale begaafdheid en aan hun omgeving.

Met professioneel bedoelen wij: goed georganiseerd en zo optimaal mogelijk gebruik makend van de capaciteit van onze  medewerkers. Onze medewerkers zijn opgeleid en/of gediplomeerd met een erkend niveau van vakbekwaamheid, zoals bijvoorbeeld ook de registratie bij het SKJ. Specifieke verdieping met betrekking tot autisme is of wordt bereikt door middel van het beschikbaar stellen van vakliteratuur, intervisie, workshops, training, cursussen, opleiding, seminars en in de praktijk opgedane ervaring.

Op deze wijze streeft BijdeHand er naar haar medewerkers up to date te laten blijven van de laatste (wetenschappelijke) inzichten en begeleidingstechnieken en -methodieken.

Tevens beschikt BijdeHand over kwalitatief goede bedrijfsmiddelen en -infrastructuur waardoor onze medewerkers hun werkzaamheden ambulant kunnen uitvoeren en zodoende deze “professionaliteit” ook naar buiten uitstralen.