BijdeHand Zorg heeft professionele en enthousiaste medewerkers, die autisme als uitdaging zien en de cliënt zoveel mogelijk centraal proberen te stellen.

Met professioneel bedoelen wij: goed georganiseerd en zo optimaal mogelijk gebruik makend van de capaciteit van onze  medewerkers. Onze medewerkers zijn opgeleid en/of gediplomeerd met een erkend niveau van vakbekwaamheid, zoals bijvoorbeeld ook de registratie bij het SKJ. Specifieke verdieping met betrekking tot autisme is of wordt bereikt door middel van het beschikbaar stellen van vakliteratuur, intervisie, workshops, training, cursussen, opleiding, seminars en in de praktijk opgedane ervaring. 

Op deze wijze streeft BijdeHand er naar haar medewerkers up to date te laten blijven van de laatste (wetenschappelijke) inzichten en begeleidingstechnieken en -methodieken.  Enkelen van ons zijn daarnaast zelf ouder, broer/zus van een persoon met autisme. Dit heeft als groot voordeel dat we heel goed begrijpen wat het betekent om in een gezin te leven met een of meerdere personen met autisme. 

Tevens beschikt BijdeHand over kwalitatief goede bedrijfsmiddelen en -infrastructuur waardoor onze medewerkers hun werkzaamheden ambulant kunnen uitvoeren en zodoende deze “professionaliteit” ook naar buiten uitstralen.

logo kwaliteitsregister autisme specialisme