Het is in onze ogen belangrijk om datgene te doen waar je goed in bent. Dat betekent ook dat je je grenzen moet durven aangeven.

In een begeleidingstraject vinden wij het belangrijk om samen te werken en af te stemmen met de betrokkenen rondom de persoon met autisme en diens omgeving.

Dit betekent dat we samen met eventuele andere zorgaanbieders willen bekijken hoe we de zorg rondom de persoon met autisme en diens omgeving het beste en meest efficiënt kunnen invullen. In overleg met de persoon met autisme, diens omgeving en de eventuele samenwerkingspartners maken we hier dan goede afspraken over.