Iemand met autisme kan soms de dynamiek binnen het gezinssysteem bepalen. Er is dan sprake van problemen die de draagkracht van het gezin (dreigen te) overstijgen. Als ouder(s) kun je in dit geval vastlopen in het opvoeden van je kind of kinderen. Jullie hebben als gezin misschien een steuntje in de rug en/of concrete handvatten nodig om weer zelfstandig op een goede manier met elkaar verder te gaan.

Ook bij deze vorm van ondersteuning wordt op maat gewerkt, passende bij jullie hulpvraag.

Het doel van de ondersteuning is om zowel de persoon met autisme als zijn of haar ouder(s) zodanig te ondersteunen dat thuis wonen voor hem/haar mogelijk is en blijft. Samen wordt gezocht naar oplossingen die jullie helpen om de thuissituatie aanvaardbaar en draaglijk te maken en een balans te creëren tussen draaglast en draagkracht.

Wil je graag meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.