Bij klachten en/of verbeterpunten kunt u contact opnemen met:

Bart Gordijn
Interne klachtenfunctionaris
06-46208099

Tevens is er de mogelijkheid om uw klacht door een externe klachtenfunctionaris en/of klachten/geschilleninstantie in behandeling te laten nemen. Hieronder vindt u de gegevens:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Via deze link kunt u uw klacht digitaal indienen: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/.
Een digitale klacht kan sneller behandeld worden.

P&W 04 Klachtenregeling

Is dit document niet goed leesbaar, dan kunt u het document downloaden door op onderstaande link te klikken.

Klachtenregeling BijdeHand Zorg