Klachtenprocedure van BijdeHand Zorg

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent.

Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

  1. Melden bij medewerker van BijdeHand Zorg Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken.
  2. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van BijdeHand Zorg (Bart Gordijn, via: bart.gordijn@bijdehandzorg.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.
  3. Externe klachtenfunctionaris : Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van je klacht langer dan zes weken, dan kun je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van BijdeHand Zorg. De klachtenfunctionaris zal je van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Uiteraard heb je altijd het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van BijdeHand Zorg via Stichting Klachtenportaal Zorg (E: info@klachtenportaalzorg.nl of T: 0228-322205) of vul op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in.