BijdeHand Zorg levert zorg op onze locatie in Deurne en/of ambulant. Onder ‘ambulant’ verstaan wij bij degene thuis, in zijn of haar woonomgeving, op school, op het werk, bij de sport- en hobbyclub etc.

Waarom ambulant?

  • U en/of uw kind voelt zich veiliger in uw, zijn of haar eigen vertrouwde omgeving;
  • Thuis raakt u of uw kind misschien minder snel afgeleid;
  • De begeleid(st)er kan in de directe omgeving een beter beeld krijgen van waar u of uw kind moeite mee heeft en in welke situatie er zich een probleem voordoet;
  • Autisme wordt ook wel als ‘contextblindheid’ gezien. Met context bedoelen we bijvoorbeeld een bepaalde omgeving, bepaalde personen of een bepaald tijdstip. Mensen zonder autisme halen (automatisch) informatie uit een context die ze ook gebruiken om gepast te kunnen reageren. Voor mensen met autisme is dit veel lastiger. Dat maakt dat er voor veel mensen met autisme per situatie (lees: context) aangeleerd, verhelderd en geoefend moet worden om hen zelfstandig/zelfredzaam te maken in die specifieke situatie. Begeleiding in de directe omgeving is dan ook noodzakelijk om in te kunnen spelen op die specifieke situaties en om per situatie nieuwe of andere strategieën aan te leren om met deze situaties om te kunnen gaan.