BijdeHand Zorg is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en aan autisme verwante stoornissen met een (rand-)normale begaafdheid en hun directe omgeving. Wij streven ernaar om samen met hen ervoor te zorgen dat zij een zo groot mogelijke mate van welzijn, autonomie, levensvreugde en regie over het leven kunnen bereiken; dat doen we door een zo breed mogelijk spectrum aan zorg te bieden.

Onze visie is dat de gevolgen van autisme zich bij iedere persoon op een andere manier kunnen uiten, waardoor er geen standaard begeleidingstraject bestaat. Daarom is onze begeleiding op maat en zo goed mogelijk afgestemd op jouw individuele hulpvraag.

Via individuele begeleiding, ouderbegeleiding, dagbesteding, voorlichting en training dragen wij op een begrijpelijke manier theoretische en praktische expertise omtrent autisme uit.

Zo kunnen we de mogelijkheid tot maatschappelijke participatie, passende bij de persoon met autisme en zijn omgeving, vergroten. Dit doen we door de zorg daadwerkelijk af te stemmen op de cliënt en altijd voor ogen te hebben dat procedures, protocollen en methoden ten dienste moeten staan van de cliënt en niet andersom.