Om het begeleidingsproces te bewaken, werken wij met de AutismeCentraalMethodiek welke ontwikkeld is door Autisme Centraal. Aan de hand van zes kernbegrippen, helpt de methodiek je om een autismevriendelijke omgeving te creëren. De zes kernbegrippen zijn als volgt.

Autistisch denken
Allereerst is er autistisch denken. Een blik op het autistisch denken geeft ons een zicht op wat er dan precies zo moeilijk is voor mensen met autisme.

Basisrust
Ten tweede heb je ook basisrust die je als ouder en begeleider moet creëren. Deze basisrust zorgt ervoor dat mensen met autisme de chaos in hun hoofd tot rust kunnen brengen.

Concrete communicatie
Verder dien je gebruik te maken van concrete communicatie. Wanneer je hier gebruik van maakt, maak je de wereld begrijpelijk, voorspelbaar en hanteerbaar. Je dient je boodschap expliciet te maken: vertel eenduidig wat je bedoelt, vertel niet te veel maar ook niet te weinig en breng het op een positieve manier.

Dubbelspoor
Kijk en leer van de persoon met autisme waar jij mee omgaat. De maatschappij is (helaas) niet autismevriendelijk. Het is daarom, naast de omgevingsaanpassingen, nodig om de mensen met autisme vaardigheden aan te leren die nodig zijn om te (over)leven.

Eigenheid
Mensen zijn niet in standaard regels te gieten, ook mensen met autisme niet. Iedereen is uniek. Daarom speelt de eigenheid een cruciale rol. De persoonlijke interesses of talenten zijn net zo belangrijk als de eigen moeilijkheden of zwaktes.

Functionaliteit
Leer mensen met autisme hoe ze kunnen leven en overleven, maar ook over het leven. De methodiek heeft daarmee oog voor de inzetbaarheid in het hier en nu, maar durft ook toekomstgericht te denken. Wat je ook aanpast of wil aanleren, geef mensen met autisme een zinvolle uitleg wat zij ermee kunnen doen. Laat ze de functionaliteit van de ondersteuning met aanpassingen en leermomenten zelf ervaren.