Tijdens de NVA Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme jaarlijks extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.

Aan de hand van het, door de NVA gekozen, thema van de autismeweek organiseren wij in deze week een interessante activiteit, waardoor wij extra aandacht vragen voor mensen met autisme.