Autisme is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen die de hele persoon en zijn of haar ontwikkeling beïnvloedt. Autisme kan voorkomen bij elk intelligentieniveau. Het wordt gekenmerkt door problemen in de verwerking van informatie en zintuiglijke prikkels.

Iemand met autisme ondervindt beperkingen in de sociale interactie en in de communicatie. Kenmerkend is de andere denkstijl. Ook het gevoelsleven, de waarneming en de senso-motoriek zijn bij mensen met autisme kwalitatief anders dan bij mensen zonder autisme. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor iedereen in zijn of haar omgeving.

Autistische denkstijl
Wanneer je autisme hebt, verwerken je hersenen informatie op een andere manier dan bij mensen zonder autisme. We zeggen daarom ook wel eens dat mensen met autisme een andere denkstijl hebben dan mensen zonder autisme.

Door deze andere manier van informatieverwerking kan het voorkomen dat mensen met autisme niet precies begrijpen wat er van hen verwacht wordt door hun omgeving. Ook kan het voorkomen dat de omgeving niet goed begrijpt wat de persoon met autisme bedoeld of waarom hij/zij zo reageert.

Autisme en contextblindheid
Autisme wordt ook wel als contextblindheid gezien. Met context bedoelen we bijvoorbeeld een bepaalde omgeving, bepaalde personen of een bepaald tijdstip.

Mensen zonder autisme halen (automatisch) informatie uit een context die ze ook gebruiken om ‘gepast’ te kunnen reageren. Voor mensen met autisme is dit veel lastiger. Enerzijds doordat door het autisme de hersenen vaak informatie net even trager verwerken, anderzijds omdat het met autisme vaak lastiger is om hoofd- en bijzaken te scheiden, of omdat je je niet of minder goed kunt inleven in een ander.

Dat maakt dat er voor veel mensen met autisme per situatie (lees: context) aangeleerd, verhelderd en geoefend moet worden om hen zelfstandig/zelfredzaam te maken in die specifieke situatie.

Een kleine verandering in die situatie betekent dan ook dat voor de persoon met autisme de nieuwe ontstane context weer opnieuw ingeschat en verhelderd moet worden. Dit vraagt dagelijks heel veel energie van mensen met autisme.